Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Valsartan & HCTZ (Hydrochlorothiazide)

Μορφή/Περιεκτικότητα

  1. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 14 ή 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει συνδυασμό 80 mg Valsartan και 12,5 mg ΗCTZ.
  2. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 14 ή 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει συνδυασμό 160 mg Valsartan και 25 mg ΗCTZ.
Φύλλο οδηγιών χρήσης