Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Valsartan

Μορφή/Περιεκτικότητα

  1. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 14 δισκίων ή 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 80 mg Valsartan. 
  2. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 14 δισκίων ή 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 160 mg Valsartan. 
  3. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 14 δισκίων ή 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 320 mg Valsartan.
Φύλλο οδηγιών χρήσης 80mg_160mg Φύλλο οδηγιών χρήσης 320mg