Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Lansoprazole

Μορφή/Περιεκτικότητα

  1. Γαστροανθεκτικές κάψουλες (κουτί με 14 κάψουλες ή  28 κάψουλες).
    Κάθε κάψουλα περιέχει 30 mg Lansoprazole.
  2.  Γαστροανθεκτικές κάψουλες (κουτί με 14 κάψουλες ή  28 κάψουλες).
    Κάθε κάψουλα περιέχει 15 mg Lansoprazole.
Φύλλο οδηγιών χρήσης