Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Ramipril + Amlodipine

Μορφή/Περιεκτικότητα
Κάψουλες (κουτί με 28 & 30 κάψουλες)

1. Κάθε κάψουλα περιέχει συνδυασμό 2,5mg Ramipril + 5mg Amlodipine
2. Κάθε κάψουλα περιέχει συνδυασμό 5mg Ramipril + 5mg Amlodipine
3. Κάθε κάψουλα περιέχει συνδυασμό 5mg Ramipril + 10mg Amlodipine
4. Κάθε κάψουλα περιέχει συνδυασμό 10mg Ramipril + 5mg Amlodipine
5. Κάθε κάψουλα περιέχει συνδυασμό 10mg Ramipril + 10mg Amlodipine

Φύλλο οδηγιών χρήσης