Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Azithromycin 

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο (κουτί 3 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 500 mg Azithromycin.
  2. Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο (κουτί 6 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 250 mg Azithromycin.
  3. Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο (κουτί 2 ή 8 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 600 mg Azithromycin.
Φύλλο οδηγιών χρήσης