Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Calcium carbonate & Cholecalciferol (Vit. D3) 

Μορφή/Περιεκτικότητα

Aναβράζοντα δισκία (κουτί 30 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει συνδυασμό 1000 mg Calcium carbonate με 880 ΙU Cholecalciferol (Vit. D3)

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης.