Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Calcium carbonate 

Μορφή/Περιεκτικότητα

Αναβράζοντα δισκία (κουτί 60 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει 1,25 g Calcium Carbonate που αντιστοιχούν σε 500 mg Calcium.

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης