Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Fluprednidene acetate & Miconazole nitrate

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Κρέμα για δερματική χρήση (σωληνάριο 50 g).
1 g κρέμας περιέχει 1 mg Fluprednidene acetate και 20 mg Miconazole nitrate.

Φύλλο οδηγιών χρήσης