Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Alendronic acid (as alendronate sodium trihydrate) 70mg &
Cholecalciferol (Vitamin D3) 5.600 I.U

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Συσκευασία των 4 δισκίων

Φύλλο οδηγιών χρήσης