Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Glimepiride

 Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Δισκία (κουτί 30 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 2 mg Glimepiride.
  2. Δισκία (κουτί 30 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 3 mg Glimepiride.
  3. Δισκία (κουτί 30 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 4 mg Glimepiride.
Φύλλο οδηγιών χρήσης