Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Sertraline hydrochloride 

Μορφή/Περιεκτικότητα

  1. Κάψουλες (κουτί με 30 κάψουλες).
    Κάθε κάψουλα περιέχει 50 mg Sertraline.
  2. Κάψουλες (κουτί με 30 κάψουλες).
    Κάθε κάψουλα περιέχει 100 mg Sertraline.
Φύλλο οδηγιών χρήσης