Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Etoricoxib

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, σε συσκευασίες:

  • 20 δισκία x 60 mg
  • 14 δισκία x 90 mg
  • 20 δισκία x 90 mg
  • 20 δισκία x 120 mg
Φύλλο οδηγιών χρήσης