Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Fusidic acid

Μορφή/Περιεκτικότητα

-Kρέμα για δερματική χρήση (σωληνάριο 15 g).
1 g κρέμας περιέχει 20 mg Fusidic acid.

-Kρέμα για δερματική χρήση (σωληνάριο 30 g).
1 g κρέμας περιέχει 20 mg Fusidic acid.

Φύλλο οδηγιών χρήσης