Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Fluticasone propionate

 Μορφή/Περιεκτικότητα 

Ρινικό εκνέφωμα, σταθερών δόσεων, εναιώρημα 16 g (120 δόσεις).
1 g εναιωρήματος περιέχει 0,5 mg Fluticasone propionate.
Κάθε ψεκασμός αποδεσμεύει 50 mcg Fluticasone propionate.

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης