Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Nitrofurantoin

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Δισκία (κουτί 30 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει 100 mg Nitrofurantoin.

Φύλλο οδηγιών χρήσης