Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Simvastatin

Μορφή/Περιεκτικότητα

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 30 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg Simvastatin.

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης