Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Metformin hydrochloride   

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 850 mg metformin hydrochloride, που αντιστοιχεί σε 662,9 mg βάσης metformin (κουτί των 60 f.c.tabs).

Φύλλο οδηγιών χρήσης