Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Metformin hydrochloride   

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 1000 mg metformin hydrochloride, που αντιστοιχεί σε 780 mg βάσης metformin

Συσκευασίες:
– κουτί των 30 f.c.tabs.
– κουτί των 60 f.c.tabs.

Φύλλο οδηγιών χρήσης