Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Losartan potassium & ΗCTZ (Hydrochlorothiazide)

 Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 30 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει συνδυασμό 50 mg Losartan potassium και 12,5 mg ΗCTZ.
  2. Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 30 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει συνδυασμό 100 mg Losartan potassium και 25 mg ΗCTZ.
Φύλλο οδηγιών χρήσης