Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Clarithromycin

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο (κουτί 14 δισκίων ή 21 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 500 mg Clarithromycin.
  2. Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο (κουτί 12 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 250 mg Clarithromycin.
Φύλλο οδηγιών χρήσης