Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Irbesartan & HCTZ

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Δισκία (κουτί 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει συνδυασμό 150 mg Irbesartan και 12,5 mg HCTZ.
  2. Δισκία (κουτί 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει συνδυασμό 300 mg Irbesartan και 12,5 mg HCTZ.
Φύλλο οδηγιών χρήσης