Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Aledronic acid

Μορφή/Περιεκτικότητα

Δισκία (κουτί 4 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει 70 mg Aledronic acid.

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης