Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Eplerenone

Μορφή/Περιεκτικότητα

  1. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 30 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg Eplerenone.
  2. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 30 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg Eplerenone.
Φύλλο οδηγιών χρήσης