Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Sildenafil citrate

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (4 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg Sildenafil citrate.
  2. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 4 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 100 mg Sildenafil citrate.
Φύλλο οδηγιών χρήσης