Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Αmlodipine besilate

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Κάψουλες (κουτί με 30 κάψουλες).
    Κάθε κάψουλα περιέχει 5 mg Αmlodipine.
  2. Κάψουλες (κουτί με 30 κάψουλες).
    Κάθε κάψουλα περιέχει 10 mg Αmlodipine.
Φύλλο οδηγιών χρήσης