Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Magnesium 243mg

Μορφή/Περιεκτικότητα

Αναβράζοντα δισκία (κουτί 40 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει 1193,57 mg magnesium citrate και 667,56 mg magnesium aspartate dihydrate, που ισοδυναμούν σε 243 mg Μαγνησίου (10mmol Μαγνησίου).

Φύλλο οδηγιών χρήσης