Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Imiquimod

Μορφή/Περιεκτικότητα

Kρέμα (κουτί 12 φακελίσκων)
Κάθε φακελίσκος περιέχει 12,5mg imiquimod σε 250 mg κρέμας(5%).
Τα 100mg κρέμας περιέχουν 5 mg imiquimod.

Φύλλο οδηγιών χρήσης