Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Mometasone furoate 

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Κρέμα για δερματική χρήση (σωληνάριο 25 g).
    1 g κρέμας περιέχει 1 mg Mometasone furoate.
  2. Δερματικό διάλυμα (φιαλίδιο 30 ml).
    1 g διαλύματος περιέχει 1 mg Mometasone furoate.
Φύλλο οδηγιών χρήσης