Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Οmeprazole 

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Γαστροανθεκτικές κάψουλες (κουτί με 14 κάψουλες ή 28 κάψουλες).
Κάθε κάψουλα περιέχει 20 mg Οmeprazole.

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης