Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Pravastatin sodium 

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Δισκία (κουτί 30 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg Pravastatin sodium.

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης