Περιγραφή Προϊόντος

Δραστικές ουσίες: Ραμιπρίλη + Αμλοδιπίνη + Υδροχλωροθειαζίδη

Μορφή/Περιεκτικότητα
Κάψουλες (κουτί με 30 κάψουλες)

1. Rami – Amlo plus®, 5 mg / 5 mg / 12,5 mg (Ραμιπρίλη / Αμλοδιπίνη / Υδροχλωροθειαζίδη)
2.Rami – Amlo plus®, 5 mg / 5 mg / 25 mg
3.Rami – Amlo plus®, 10 mg / 5 mg / 25 mg
4.Rami – Amlo plus®, 10 mg / 10 mg / 25 mg

Φύλλο οδηγιών χρήσης