Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Aniracetam 

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Kοκκία για πόσιμο διάλυμα (κουτί με 10 φακελίδια ή 30 φακελίδια).
    Κάθε φακελίδιο με κοκκία για πόσιμο διάλυμα περιέχει 1500 mg Aniracetam.
  2. Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο (κουτί 20 δισκίων ή 60 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 750 mg Aniracetam.
Φύλλο οδηγιών χρήσης