Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Citalopram hydrobromide

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Επικαλυμμένα με υμένιο δισκία (κουτί 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg Citalopram.
  2. Επικαλυμμένα με υμένιο δισκία (κουτί 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg Citalopram.
Φύλλο οδηγιών χρήσης