Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Fusidic acid & Betamethasone valerate 

Μορφή/Περιεκτικότητα

Κρέμα για δερματική χρήση (σωληνάριο 15 g).
1 g κρέμας περιέχει 20 mg Fusidic acid και 1 mg Betamethasone.

Κρέμα για δερματική χρήση (σωληνάριο 30 g).
1 g κρέμας περιέχει 20 mg Fusidic acid και 1 mg Betamethasone.

Φύλλο οδηγιών χρήσης