Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Vit. Β1 + Vit. B6 + Vit. B12 

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο (κουτί 30 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει συνδυασμό 250 mg Thiamine hydrochloride (Vit. Β1)125 mg Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6) και 0,25 mg Cyanocobalamin (Vit. B12).

Φύλλο οδηγιών χρήσης