Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Atorvastatin calcium 

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg Atorvastatin calcium.
  2. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg Atorvastatin calcium.
Φύλλο οδηγιών χρήσης