Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Venlafaxine 

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης (κουτί 30 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 75 mg Venlafaxine.
  2. Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης (κουτί 30 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 150 mg Venlafaxine.
Φύλλο οδηγιών χρήσης