Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Ibandronic acid

Μορφή/Περιεκτικότητα

Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο (κουτί 1 δισκίου).
Κάθε δισκίο περιέχει 150 mg Ibandronic acid.

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης