Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Potassium gluconate 

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Πόσιμο διάλυμα Potassium gluconate περιεκτικότητας 1,56 g / 5 ml (φιαλίδιο 200 ml).
1 ml Sopa-K περιέχει 312 mg Potassium gluconate που ισοδυναμούν με 52 mg ή 1,33 mEq potassium.

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης