Δεν αρκούμαστε μόνο στην τυπική εφαρμογή των νομικών μας υποχρεώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, παρά το γεγονός ότι οι μέθοδοι παραγωγής της IASIS PHARMA είναι ούτως ή άλλως φιλικές προς το περιβάλλον.

Επενδύουμε διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και διενεργούμε συνεχείς ελέγχους. Με στοχευμένες κινήσεις:

  • βελτιώνουμε τις γραμμές παραγωγής μας όχι μόνο ως προς την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και ως προς τη διαχείριση των καταλοίπων: μειώνουμε τους ρύπους, περιορίζουμε και ανακυκλώνουμε τα απόβλητα.
  • καταναλώνουμε υπεύθυνα νερό και ηλεκτρική ενέργεια. Ανακυκλώνουμε πλαστικά και χαρτί, μελανοδοχεία και ηλεκτρικό εξοπλισμό.
  • προνοούμε για την αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής μόλυνσης, έχοντας σχεδιάσει πλάνα ενεργειών για κάθε περίπτωση ατυχήματος.
  • οι εγκαταστάσεις μας έχουν ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση.

 

Εκτός από την εφαρμογή μίας φιλικής προς το περιβάλλον δεοντολογίας εντός των εγκαταστάσεών της, η IASIS PHARMA υποστηρίζει και οργανωμένες δράσεις φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος.