Η IASIS PHARMA επεκτείνει τη δράση της με επίκεντρο την ελληνική φύση, συμπράττοντας στη σύσταση του Κέντρου Ικανοτήτων Φυσικών Προϊόντων (ΚΙΦΠ).

Το ΚΙΦΠ είναι ένας Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας, στον οποίο συμμετέχουν 15 εταίροι προερχόμενοι από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κλάδο. Το έργο συντονίζει το Εργαστήριο Αξιοποίησης Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής (ΕΚΠΑ).

Οι φορείς που συμμετέχουν είναι:

 • τρία ανώτατα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
 • οι τεχνοβλαστοί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων PHARMAGNOSE, FOODOXYS
 • η φαρμακευτική βιομηχανία IASIS PHARMA, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, εισαγωγή και εμπορία φαρμάκων, φαρμακευτικών ειδών και καλλυντικών προϊόντων
 • η εταιρεία KORRES, που δραστηριοποιείται στον τομέα των φυσικών καλλυντικών
 • η ATTICA, εταιρεία που ασχολείται με την ανάπτυξη καινούριων φαρμάκων
 • η εταιρεία Φ CHOICE, που ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία προϊόντων διατροφής
 • 2 εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή κρασιού και προϊόντων από το αμπέλι – ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ και ΟΙΚΑΓΡΟ
 • η εταιρεία εμπορίας επιστημονικού εξοπλισμού, τεχνικής υποστήριξης και εφαρμογών ΑΝΤΙΣΕΛ
 • η ΒΙΟΕΛΛΑΣ, εταιρεία που εξειδικεύεται στις πιστοποιήσεις φυσικών συστατικών
 • η επενδυτική εταιρεία THELKA
 • το ερευνητικό κέντρο Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας

Οι σκοποί του ΚΙΦΠ είναι πολλαπλοί· αφενός η δημιουργία ενός μοναδικού στην Ελλάδα οικοσυστήματος, επικεντρωμένου στην έρευνα και την αξιοποίηση φυσικών προϊόντων προερχόμενων αμιγώς από την ελληνική βιοποικιλότητα. Αφετέρου, η ανάδειξη του ΚΙΦΠ σε ένα εξελιγμένο Κέντρο αναλύσεων φυτικών πρώτων υλών, εκχυλισμάτων και τελικών φυτικών προϊόντων με φαρμακευτικό, καλλυντικό και διατροφικό ενδιαφέρον.
Ως ερευνητικός κόμβος αριστείας, το ΚΙΦΠ σκοπεύει να αναδείξει τη χώρα μας ως Σταθμό στην εφαρμοσμένη έρευνα για τα φυσικά προϊόντα. Η απασχόληση υψηλά καταρτισμένου προσωπικού, οι συνεχείς εξειδικευμένες δράσεις επιμόρφωσης και εκπαίδευσης καθώς και η χρήση εξοπλισμού αιχμής, θα συνεισφέρουν στη συνέπεια και την αξιοπιστία της λειτουργίας του.

%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1