Η IASIS PHARMA, έχοντας στο επίκεντρό της την έρευνα της ελληνικής φύσης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου HYPER–MASTIC, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των εξής Ακαδημαϊκών και Εταιρικών Φορέων:

– η Φαρμακευτική Βιομηχανία IASIS PHARMA

– η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.)

– η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

–  η Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΧΠΑ)

–  το Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του ΕΚΠΑ

– το Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας του ΕΚΠΑ

– το Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του ΕΚΠΑ

Το πρόγραμμα HYPER-MASTIC στοχεύει στην τεκμηρίωση της πιθανής αντιυπερτασικής δράσης της μαστίχας Χίου μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει τη χρήση «πράσινων» τεχνικών εκχύλισης, τον πλήρη χαρακτηρισμό των βιοδραστικών συστατικών της ρητίνης και των προϊόντων της, του ελέγχου της βιολογικής τους δράσης σε ενδοθηλιακά κύτταρα και στην αρτηριακή πίεση (σε in vivo βιολογικά συστήματα) καθώς επίσης και τη διεξαγωγή τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης για την επιβεβαίωση της αντιυπερτασικής της δράσης στον άνθρωπο.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝκΕΚ)  μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

Αναμένεται ότι το HYPER-MASTIC θα ενισχύσει τη διείσδυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και Φαρμακοβιομηχανίας στο χώρο των φυτοθεραπευτικών προϊόντων της παγκόσμιας αγοράς, μέσω της καινοτομίας, της ενσωμάτωσης της γνώσης που απορρέει από την επιστημονικά τεκμηριωμένη ακαδημαϊκή έρευνα, καθώς και της εδραίωσης διεθνών δικτύων συνεργασίας. Επίσης, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει τόσο την τοπική οικονομία της Χίου, όσο και την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Τα αποτελέσματα του Έργου:

Α.  Αναπτύχθηκε από το Αναλυτικό Εργαστήριο του R&D τμήματος της IASIS PHARMA επικυρωμένη μέθοδος ποιοτικού ελέγχου της μαστίχας Χίου και των προϊόντων της σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, προκειμένου μεταξύ των άλλων να περιορισθούν τα εκτεταμένα φαινόμενα νοθείας της Μαστίχας Χίου.

Β. Ανάπτυξη και εφαρμογή από το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ μεθόδων εκχύλισης και διαχωρισμού με έμφαση στις «πράσινες» τεχνολογίες της μαστίχας Χίου καθώς επίσης απομόνωση σε καθαρή μορφή και ταυτοποίηση των βιοδραστικών συστατικών της.

Γ. Εξετάσθηκε και αξιολογήθηκε από τα Τμήμα  Βιολογίας του ΕΚΠΑ και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών η αντι-οξειδωτική δράση και γενικότερα η κυτταροπροστατευτική δράση εκχυλισμάτων/μορίων της μαστίχας Χίου σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα HUVEC (προέρχονται από το ενδοθήλιο φλεβών του ομφάλιου λώρου). Παράλληλα, τα πιο βιοενεργά χορηγήθηκαν σε in vivo πειραματικό μοντέλο υπέρτασης σε επίμυες και μελετήθηκαν οι παραπάνω παράμετροι καθώς και η in vivo επίδραση στην υπέρταση.

Δ. Διεξήχθη και ολοκληρώθηκε στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στην Θεραπευτική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ, κλινική μελέτη σε υπερτασικούς εθελοντές με προϊόν μαστίχας Χίου (μορφή δισκίου) που παρασκευάστηκε από το παραγωγικό εργαστήριο του R&D  της IASIS PHARMA. Η κλινική μελέτη περιλάμβανε τη χορήγηση είτε σκευάσματος μαστίχας Χίου 1500 mg, είτε 2800 mg  (ομάδες παρέμβασης), είτε εικονικού σκευάσματος (ομάδα ελέγχου) σε συνολικά 105 υπερτασικούς εθελοντές.

Ε. Έλαβε χώρα  από το Τμήμα  Βιολογίας του ΕΚΠΑ και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανάλυση βιολογικών υγρών από τους υπερτασικούς ασθενείς της κλινικής μελέτης με συνδυαστικές σύγχρονες προσεγγίσεις. Πραγματοποιήθηκε μελέτη βιοδιαθεσιμότητας των συστατικών της μαστίχας Χίου και διερεύνηση βιοδεικτών συσχέτισης μέσω μεταβολομικών προσεγγίσεων. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε μελέτη οξειδωτικού φορτίου & πρωτεασωμικής ενεργότητας καθώς και γονιδιωματική μελέτη.

ΣΤ. Συμμετοχή της  IASIS PHARMA με εκθεσιακό περίπτερο  σε σειρά εμπορικών εκθέσεων του φαρμακευτικού & ιατρικού χώρου εντός και εκτός Ελλάδος με σκοπό:

  1. Την προβολή του αντικειμένου, των στόχων και αποτελεσμάτων του Έργου HYPER-MASTIC
  2. Την προβολή της κλινικής μελέτης του Έργου που διερευνά τις πιθανή αντι-υπερτασική δράση δισκίων Μαστίχας Χίου σε εθελοντές- ασθενείς διαγνωσμένους με υπέρταση.
  3. Την προβολή και προώθηση των καινοτόμων φυτο-θεραπευτικών σκευασμάτων βασισμένων στη Μαστίχα Χίου.
  4. Την ενίσχυση της διείσδυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας και Φαρμακοβιομηχανίας στο χώρο των φυτοθεραπευτικών σκευασμάτων της παγκόσμιας αγοράς, μέσω της καινοτομίας, της ενσωμάτωσης της γνώσης που απορρέει από την επιστημονικά τεκμηριωμένη ακαδημαϊκή έρευνα, καθώς και της εδραίωσης διεθνών δικτύων συνεργασίας.

www.hyper-mastic.eu – Facebook: Hyper-Mastic