Πιστή στο στόχο της για διαρκή εξέλιξη και συνεχή ανάπτυξη, το 2016 η IASIS PHARMA προχώρησε στην αγορά ακινήτου στην Αττική, έκτασης 45.000m2, με σκοπό να ανεγείρει πρότυπες Παραγωγικές Εγκαταστάσεις, Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης, Γραφεία Διοίκησης καθώς και Κέντρο Διανομής Προϊόντων.1
Κατόπιν προσεκτικής μελέτης και σχεδιασμού με βάση τους στόχους, τις υψηλές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τις νέες γραμμές παραγωγής, στις 21 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε Αγιασμός, με αφορμή την έναρξη των εργασιών κατασκευής των νέων παραγωγικών μονάδων.

Οι εργασίες διεξάγονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε πολύ σύντομα οι νέες εγκαταστάσεις να αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική -και όχι μόνο- φαρμακοβιομηχανία.